Nüshet Efendi Sok. No:70 D:9 Kadıköy
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00
0850 346 7969

BIM 360

***Pandemi süresince Online Eğitim Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.***

Eğitim içeriği başlangıç ve ileri düzey konuları kapsamaktadır, bir projenin ve şantiye sürecinin tüm safhaları önce anlatılır, örnekler yapılır, birebir konular pekiştirilir. Eğitiminde dersler 8-10 kişilik olacak şeklinde 14 saat planlanır.

Bilgi almak için Lütfen İletişime geçiniz.

• BIM 360 Hesabını Etkinleştirmek
• Giriş Yapma veya Hesap Açma
• BIM 360 Kullanıcı Ara Yüzü
• Hesap / Proje Seçici
• Modül Seçici
• Tab
• İkinci Sekmeler
• Öğrenme Paneli
• BIM 360 Modülleri
• Hesap Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Döküman Yönetimi
• Analiz
• Proje Ana Sayfası
• Tasarım İşbirliği
• Saha Yönetim
• Model Koordinasyonu
• Proje Yönetimi
• Account Administration Modül Kullanıcı Ara Yüzü
• Hesap/Proje Seçici
• Modül Seçici
• Projeler Sekmeleri
• Üyeler Sekmeleri
• Analytics Sekmeleri
• Ayarlar Sekmeleri
• Hesap Yönetimi
• Hesap Profili Oluşturma
• Hesap Yöneticilerini Ekleme
• İş Birimleri Atama
• Yönetici Hareketlerini Takip Etme
• Proje Oluşturmak
• Hizmetleri Etkinleştirme
• Hizmetlere Proje Yönetici Ekleme / Davet Etme
• Projeyi Arşivlemek
• Üye Ekleme
• Davet Etme
• Kullanıcı Davet Etme
• Üyeleri Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
• Tekrar Davetiye Gönderme
• Üye Listesini Dışa Aktarma
• Şirketler Oluşturma
• Hesap Analizi
• Project Admin Modül Kullanıcı Ara Yüzü
• Üyeler Sekmesi
• Project Admin Modül Kullanıcı Arayüzü

• Üyeler Sekmesi
• Projeye Üye Ekleme ve Rol Atama
• Hizmetlere Erişim
• Şirketler Sekmesi
• Hizmetler Sekmesi
• Hizmetleri Yönetme
• Hizmetlere Proje Admin'i Ekleme
• Issues İzin Seviyeleri
• Yeni Sorun Oluşturma
• Yeni Root Causes Oluşturma
• Profil Tab
• Proje Profilini Düzenleme
• Projeyi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma/Arşivleme
• Project Home Modül Kullanıcı Arayüzü
• Insight Modül Kullanıcı Ara Yüzü
• Project Management Kullanıcı Ara Yüzü
• RFIS(Request For Unformation) Oluşturma
• Submitals Oluşturma
• Document Management Modül Kullanıcı Ara Yüzü
• Klasör
• BIM 360 Docs'a Dosya Aktarma
• Klasör Menü Özellikleri
• Klasör İzin Seviyeleri Ayarları
• Attributes Ekleme
• PDF Viewer Ayarı
• Abone Ayarı
• Proje Dosya More Menü Özellikleri
• Proje Dosyasını Kopyalama-Taşıma-Paylaşma-Silme
• Assignment Düzenleme
• Attribute Düzenleme
• Versiyonları Karşılaştırma
• Reviews Sunma
• Document Management Modül Proje Toolbar ile Çalışma
• Versiyonları Karşılaştırma
• Biçimlendirme Oluşturma
• Sorunlar Oluşturma
• Design Collaboration Modül Kullanıcı Arayüzü
• Takımlar Oluşturma
• Zaman Çizelgesi ile Çalışma
• Design Collaboration'a Proje Atma
• Takımlar ve Setler Halinde
• Paket Oluşturma
• Versiyonları Karşılaştırma Değişiklikleri Gözlemleme
• İşbirliği Araç Setleri ile Çalışma

Bir sonraki çalışmanızda profesyonel bir ekiple mi çalışmak istiyorsunuz?